Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Πλαίσιο Διαχείρισης του Covid-19

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του νέου κορωνοϊού COVID-19 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε, με Δελτίο Τύπου, Κατευθυντήριες Γραμμές για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με το σχετικό κείμενο, η Αρχή προδιαγράφει τις νομικές δυνατότητες επεξεργασίας από τις αρμόδιες

Η Διοίκηση της Proset σας Ενημερώνει

Αγαπητοί Συνεργάτες, Οι καιροί περισσότερο από ποτέ επιβάλλουν να αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα, με σύνεση και ψυχραιμία την κρίσιμη αυτή κατάσταση που μας έχει οδηγήσει ο νέος κορωνοϊός COVID-19, συμβάλλοντας όλοι μας στον περιορισμό της διασποράς του. H εταιρεία μας έχοντας

Καλύπτουμε τις ανάγκες σας με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και εφαρμογές κατάλληλες για το αντικείμενό σας.