2310474533 info@proset.gr

Α’ έκδοση

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων

1. Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την PROSET η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και των συνεργατών της, έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους, πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς τους πελάτες μας, για την επικοινωνία προς κάθε ενδιαφερόμενο και για τον διαδικτυακό τόπο www.proset.gr και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

2. Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 (EE) αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα και με τον ορισμό που δίνεται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ, είναι οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας αναγνωρίσουμε και να επικοινωνήσουμε και να συναλλαχθούμε μαζί σας, και κυρίως το ονοματεπώνυμό σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, καθώς και άλλες πληροφορίες όταν αυτές συνδυάζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία.

3. Η PROSET ως υπεύθυνη επεξεργασίας.

Η PROSET IKE, ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, με την επωνυμία «PROSET», που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, οδός Λαέρτου 22, Πατριαρχικό Πυλαίας Capital Trade Center , Γ’ Κτίριο Β10, T.Θ. 8902 , 570 01, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των συνεργατών, των προμηθευτών, των υπαλλήλων και των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, η PROSET ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 του GDPR.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων Εσωτερικό έγγραφο Έκδοση 1 Σελίδα 4 από 13 1 Μαρτίου 2019 Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της PROSET στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

email: dpo@proset.gr
Τηλέφωνο: 2310 474 533

4. Ποιά προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για νόμιμο σκοπό, εφόσον συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ.1 του GDPR. Η ιστοσελίδα www.proset.gr σχεδιάστηκε έτσι, ώστε οι χρήστες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους και χωρίς να χρειάζεται να δίνουν προσωπικά δεδομένα εκτός και αν το επιθυμούν οι ίδιοι. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μας και τη συνεργασία μας μαζί σας, θα χρειαστεί να προβούμε σε συλλογή και επεξεργασία ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να σας προσφέρουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε επαρκώς στις ανάγκες σας. Πιο συγκεκριμένα:

α) Προσωπικά δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας

 • Στην ιστοσελίδα μας, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με την PROSET, συμπληρώνοντας στην ηλεκτρονική φόρμα τα στοιχεία σας, και συγκεκριμένα όνομα και το email σας. Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα, αιτήματα ή και παράπονα. Τα συγκεκριμένα στοιχεία που μας χορηγείτε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επικοινωνία μας μαζί σας και δε θα διαβιβαστούν σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούνται Cookies (μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας) και παρόμοιες τεχνολογίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την διεύθυνση IP για την παροχή των τοποθεσιών της στο web αλλά και των mobile εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της.
 •  Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε και άλλες πληροφορίες για εσάς, τη συσκευή σας ή τη χρήση υπηρεσιών, με τρόπους που περιγράφουμε στο σημείο συλλογής ή άλλως με τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένους τύπους πληροφοριών, αλλά ίσως επηρεαστεί η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες.
 • Για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας, μετράμε την απόδοση της. Κατά την επίσκεψή σας, συλλέγουμε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας και την επίσκεψή σας το δίκτυο και τον πάροχο, μέσω των οποίων έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας, την ημερομηνία και την ώρα της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, πόσο χρόνο αφιερώσατε, σε ποιες σελίδες / ιστοσελίδες συνδεθήκατε (Links) από τον ιστότοπο μας, τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet (IP address) το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και το λογισμικό του φυλλομετρητή σας (browser).

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄β), η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας
(GDPR άρθρο 6 παρ.1ά) και το έννομο συμφέρον της PROSET (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).

β) Προσωπικά δεδομένα των πελατών μας.

 • H PROSET συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από εκπαιδεύσεις και σεμινάρια που διοργανώνει για τους πελάτες της, με σκοπό την επιμόρφωση των βασικών χρηστών, των τελικών χρηστών και των διαχειριστών συστημάτων.
 • Η PROSET κρατά αρχείο με την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία στην οποία περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων, πελατών, συνεργατών, παραγγελίες, οικονομικά στοιχεία κλπ.
 • Περιοδικά η PROSET οργανώνει έρευνες, προωθητικές ενέργειες, επιχειρηματικές συναντήσεις για την παρουσίαση και αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι μας παρέχονται οικειοθελώς και στα πλαίσια της επιχειρηματικής συνεργασίας (επιχειρηματικές κάρτες, φόρμες στοιχείων επικοινωνίας) ενδέχεται να καταχωρούνται στα πληροφοριακά μας συστήματα, για σκοπούς επικοινωνίας κι ενημέρωσης για τα προϊόντα –υπηρεσίες και δραστηριότητες της εταιρείας, μέσω τηλεφώνου ή/και email. Προσωπικά δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό είναι: ονοματεπώνυμο, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, επάγγελμα, θέση εργασίας.
 • Η PROSET διατηρεί αρχείο με τις συμβάσεις με τους πελάτες στις οποίες περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα για τις εμπορικές συναλλαγές (Ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, ΑΦΜ, παραγγελίες, τιμολόγια, πληρωμές κλπ.)
 • Η PROSET ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζονται οι πελάτες της, δεδομένου ότι τους παρέχει τηλεφωνική και τεχνική υποστήριξη για τα προϊόντα και τις εφαρμογές της (πχ εφαρμογή Access Control, εφαρμογή ομαδικής αποστολής μηνυμάτων κλπ).

γ) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η PROSET για το προσωπικό.

Το προσωπικό της PROSET, είναι άρτια εκπαιδευμένο και ενήμερο για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων αλλά και το επαγγελματικό απόρρητο. Υπάρχει πάντα συμβατική σχέση μεταξύ και της PROSET των εργαζομένων της, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας και λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

 • Όταν δημιουργηθεί μια νέα θέση εργασίας, η PROSET συλλέγει βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων εργαζομένων. Σε αυτό το στάδιο, η PROSET συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων, όπως ονοματεπώνυμο, διαβατήριό/στοιχεία ταυτότητας, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, βιογραφικό σημείωμα, πτυχία, πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία, αιτούμενη θέση εργασίας, σημειώσεις συνέντευξης κλπ. Η PROSET, διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα του κάθε υποψηφίου διατηρούνται ακέραια και ασφαλή, μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο, προκειμένου να εξετάζονται σε μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης.
 • Όταν η PROSET αποφασίζει να προβεί σε πρόσληψη ενός υποψήφιου εργαζομένου, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, όπως ονοματεπώνυμο, διαβατήριό/στοιχεία ταυτότητας, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, βιογραφικό σημείωμα, πτυχία, πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία, θέση εργασίας, πιστοποιητικά υγείας, αναρρωτικές άδειες, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ ΑΜ ΙΚΑ, ΙΒΑΝ, σύμβαση εργασίας στοιχεία μισθοδοσίας, εκπαίδευσης, παρουσιολογίου, των εργαζομένων. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων της PROSET.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση νομικών μας υποχρεώσεων (πχ τη συμμόρφωση σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος) (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄γ) και το έννομο συμφέρον της PROSET (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).

δ) Προσωπικά δεδομένα των τρίτων συνεργατών/προμηθευτών μας.

 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των συνεργατών/προμηθευτών μας (πχ, διαχειριστές ιστοσελίδας, λογιστές, νομικούς, τεχνικούς ασφαλείας κλπ.) όπως ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ, Business Cards, τιμολόγια, παραστατικά, συμβάσεις κλπ. Επίσης, διατηρούμε ιστορικό συναντήσεων, αρχείο κατηγοριοποίησης, αξιολόγησης και εξέλιξης των συνεργατών/ προμηθευτών μας, καθώς και τις αναφορές-audit report που μας υποβάλλουν. Τα στοιχεία αυτά μας είναι απαραίτητα προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε, να κατευθύνουμε και να εποπτεύουμε τους συνεργάτες μας, αποβλέποντας πάντα στην άρτια συνεργασία μας και στην ικανοποίηση των πελατών μας.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση νομικών μας υποχρεώσεων (πχ τη συμμόρφωση σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος) (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄γ) και το έννομο συμφέρον της PROSET (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).

ε) Προσωπικά δεδομένα από την βιντεοεπιτήρηση.

Οι κάμερες ασφαλείας και τα κλειστά κυκλώματα CCTV που διαθέτουμε, έχουν ως βασικό στόχο καταρχήν την αποτροπή και εν συνεχεία την τήρηση των αρχείων που μας βοηθούν να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη γνώση για τους κινδύνους από τους οποίους πρέπει να προστατεύουμε την ζωή και την περιουσία μας. Η PROSET φροντίζει, ώστε τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης των δεδομένων να προσδιορίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται να µην είναι περισσότερα από όσα είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και να µη θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πελατών. Επίσης, η PROSET φροντίζει να ενημερώνει τους πελάτες, πριν εισέλθουν στην εμβέλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, µε τρόπο εμφανή και κατανοητό (πινακίδα), ότι πρόκειται να εισέλθουν σε χώρο που βιντεοσκοπείται. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δε χρησιμοποιείται με σκοπό την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των χώρων εργασίας, αλλά μόνο το χώρο εισόδου-εξόδου, το χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων, το ταμείο, το χώρο αποθήκευσης εμπορευμάτων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από τη χρήση μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης, δε θα χρησιμοποιηθούν εις βάρος των πελατών, εάν δεν έχουν προηγουμένως ενημερωθεί για την εισαγωγή των µεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης και για την χρήση των δεδομένων αυτών.

5. Βασικές Αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

5.1 Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.

5.2 Η συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.

5.3 Η συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων είναι επαρκής και σχετική.

5.4 Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.

5.5 Τα προσωπικά δεδομένα που δεν είναι ακριβή διορθώνονται ή διαγράφονται.

5.6 Τα προσωπικά δεδομένα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με ασφάλεια.

5.7 Τα προσωπικά δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο αν είναι απαραίτητο για να προσφέρονται για αυτά υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας.

6. Πού κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η PROSET ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε τρίτους, στις παρακάτω περιπτώσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς.

6.1 Στους εργαζόμενους ή στους εξωτερικούς συνεργάτες της. Πρόκειται για έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών. Οι εργαζόμενοι/εξωτερικοί συνεργάτες της PROSET, έχουν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα των πελατών, που κρίνονται απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Υπάρχει πάντα συμβατική σχέση μεταξύ της PROSET και των εργαζομένων/εξωτερικών συνεργατών της, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας και λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

6.2 Άλλα τρίτα μέρη, λόγω νομοθεσίας: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (πχ για φορολογικούς σκοπούς), ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την ασφάλεια της PROSET.

6.3 Άλλα τρίτα μέρη, για την υλοποίηση των υπηρεσιών της PROSET: Υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να κοινοποιήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των πελατών για την απρόσκοπτη λειτουργία κάποιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (data center, hosting, κλπ.). Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σχετική σύμβαση υπηρεσιών.

6.4 Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας. Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να διαβιβάσουμε πληροφορίες σχετικά με σας σε τρίτα μέρη, εφόσον μας δώσετε την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας.

7. Αποδέκτες εκτός ΕΟΧ.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα μεταφερθούν και θα αποθηκευτούν στους διακομιστές μας, οι οποίοι εδρεύουν εντός ΕΟΧ Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, όταν λαμβάνει χώρα από μια τοποθεσία εκτός του ΕΟΧ.

8. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. Τα δεδομένα του λογαριασμού σας που υπόκεινται σε φορολογικούς κανονισμούς θα διατηρούνται έως και 5 έτη από την ακύρωση του λογαριασμού σας στο σύστημα μας όπως ορίζεται από τον νόμο. Μετά από αυτό το χρονικό περιθώριο, διαγράφονται χωρίς ειδοποίηση.

9. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η PROSET, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Αυτά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα λαμβάνονται τόσο κατά το σχεδιασμό των μέσων επεξεργασίας (πχ κρυπτογράφηση των δεδομένων του server και των υπολογιστών της εταιρείας κλπ.), όσο και εξ ορισμού, ώστε να υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας (αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Η PROSET δεν επαναπαύεται στα τεχνικά μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει μέχρι στιγμής, αλλά αναζητά διαρκώς νέες και σύγχρονες μεθόδους, προκειμένου να θωρακίσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

10. Ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των προσωπικών των υποκειμένων των δεδομένων και η παραβίαση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, η PROSET, δεσμεύεται να γνωστοποιήσει αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός 72 ωρών από τη στιγμή που λάβει γνώση του γεγονότος της παραβίασης, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και εφόσον κρίνεται απαραίτητο και στο υποκείμενο των δεδομένων.

11.Τα δικαιώματά σας.

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου υπόκεινται σε επεξεργασία από την PROSET, έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

11.1 Δικαίωμα ενημέρωσης:

Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας, ή των εκπροσώπων μας, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO), τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας μας, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα αιτήματα. Η απάντηση των αιτημάτων σας θα γίνεται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

11.2 Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας και να μας ζητάτε αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Επίσης έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης των επιμέρους δικαιωμάτων σας.

11.3 Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

11.4 Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση (πχ δικαιούμαστε να αρνηθούμε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων αποσκοπώντας στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων).

11.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

11.6 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας ενημερωτικής προώθησης. Ειδικότερα, έχετε δικαίωμα να εναντιώνεστε σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά Κατ’ εξαίρεση δε μπορείτε να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιμένη λήψη απόφασης που σας αφορά, όταν η απόφαση αυτή, είτε είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας, είτε βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας.

11.7 Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

11.8 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της PROSET, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

email: dpo@proset.gr

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)
email: dpo@proset.gr
Τηλέφωνο: 2310 474 533

11.9 Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ:

Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

12. Cookies

Η PROSET χρησιμοποιεί τα Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η www.proset.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα, να συλλέγονται επιλογές σας, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή σας σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς σας υπολογιστές, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Για να το πετύχουμε αυτό και για να καλύψουμε κάθε ανάγκη σας, χρησιμοποιούμε στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά στις προτιμήσεις σας κατά τη περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.proset.gr. Αναφορικά με τα προηγούμενα, οι συγκεκριμένοι τύποι Cookies σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε είσοδο χωρίς να πρέπει να πληκτρολογείτε ξανά και ξανά τα στοιχεία σας, ενώ σε περίπτωση που κάποιο αίτημα δεν έχει ολοκληρωθεί, μπορείτε να συνεχίσετε την περιήγησή σας. Κανενός είδους προσωπική πληροφορία για εσάς δεν συλλέγεται από τα συγκεκριμένα Cookies. Με άλλα λόγια, τα Cookies ταυτοποιούν τον υπολογιστή σας και όχι εσάς τους ίδιους.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε Cookies, ή επιθυμείτε να ειδοποιείστε όταν τοποθετείται ένα Cookie μπορείτε να ρυθμίσετε κατάλληλα τον browser σας, εάν υπάρχουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε την τοποθέτηση Cookies, έχετε υπόψη σας ότι δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις διαδραστικές υπηρεσίες, ή δεν θα μπορέσετε να κατεβάσετε συγκεκριμένο υλικό ή/και να λάβετε μέρος σε συγκεκριμένες συναλλαγές της ιστοσελίδας μας.

13. Ιστοσελίδες τρίτων

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για την ιστοσελίδα www.proset.gr και δεν καλύπτει τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και συνεπώς, τις πληροφορίες που συλλέγουν τα μέρη που κατέχουν και ελέγχουν τις εν λόγω ιστοσελίδες, ή τη χρήση των Cookies τους.

14. Παιδιά

Το περιεχόμενοι και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας καμία πληροφορία για άτομα κάτω από το ηλικιακό αυτό όριο. Εάν είστε κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποβολή στοιχείων σας προς εμάς. Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελέγξουμε με αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις την ηλικία σας, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, να διαγράφουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας, ή της παροχής συγκατάθεσης από κηδεμόνα.

15. Ανανεώσεις και αλλαγές

Η ιστοσελίδα www.proset.gr ενημερώνεται και επεκτείνεται συνεχώς τόσο λειτουργικά όσο και σε ότι αφορά προϊόντα και υπηρεσίες με συνέπεια να ανανεώνει και την παρούσα πολιτική προστασίας του απορρήτου των συναλλαγών. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη σελίδα αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας.