2310474533 info@proset.gr

Α’ έκδοση

Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η PROSET IKE στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Η διοίκηση δεσμεύεται να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνει πιθανές αιτίες ρύπανσης και να επιτυγχάνει υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψιν της την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τη διατήρηση της συμμόρφωσης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

 

Στην PROSET IKE εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. Το σύστημα αποτελεί βασικό μοχλό για:

  • Την συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο φυσικό περιβάλλον και ενεργοποίηση κατάλληλων μέτρων πρόληψης.
  • Την οριοθέτηση μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων προγραμμάτων για την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας.
  • Την επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – προσωπικό, προμηθευτές, τοπική κοινωνία – για περιβαλλοντικά θέματα που αγγίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με σκοπό την αξιολόγηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών δεδομένων.
  • Ιδιαίτερα σημαντικά θέματα για την εταιρεία είναι η ορθολογική διαχείριση των προμηθευόμενων υλικών, των καυσίμων, της ενέργειας και η συστηματική ανακύκλωση των απορριπτόντων υλικών.

Για να διασφαλίσει την σταθερή λειτουργία και αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης η εταιρεία φροντίζει για:

  1. την συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της,
  2. την συστηματική ανασκόπηση των λειτουργιών της,
  3. την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Όραμα των ανθρώπων μας είναι η μέγιστη δυνατή συνεισφορά της εταιρείας στην αειφόρο ανάπτυξη και η αναγνώριση της ως ενός από τους πρωτοπόρους στην προστασία του περιβάλλοντος.