Υλοποίηση και Υποστήριξη

Εποπτεύουμε τις εφαρμογές σε 44 οργανισμούς στην νησιωτική
και ηπειρωτική χώρα και σε 150 ιδιωτικές επιχειρήσεις

Υποστήριξη Δημοσίων Οργανισμών

Υποστήριξη εφαρμογών κυρίως της Singular Logic και της Alfaware σε δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Εποπτεύουμε τις εφαρμογές σε 44 οργανισμούς στην νησιωτική και ηπειρωτική χώρα. Οι εφαρμογές αυτές είναι δομημένες έτσι ώστε να εξυπηρετούν πλήρως έναν δημόσιο οργανισμό (διοικητικές, οικονομικές, δημοτικών επιχειρήσεων, μισθοδοσίας κτλ.)

Υποστήριξη Ιδιωτικών Εταιρειών

Υποστήριξη εφαρμογών της CSA σε φαρμακεία. Εποπτεύουμε τις εφαρμογές σε 130 φαρμακεία σε Μακεδονία-Θράκη, συμπεριλαμβανομένων και Στρατιωτικών Φαρμακείων. Η PROSET έχει εξειδίκευση στην υποστήριξη των φαρμακείων, και προτείνει την εφαρμογή Farmakon που καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών ενός φαρμακείου.

Διεύθυνση:

18ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας
Κτίριο ΝΤΑΛΟΣ
57019, Περαία Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνα:

2310 474 533

Email:

info@proset.gr

Καλύπτουμε τις ανάγκες σας με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και εφαρμογές κατάλληλες για το αντικείμενό σας.